De journalist in mij

De journalistiek staat al jaren zwaar onder druk. Is het de waarheid die wordt geschreven of is het waarheidsbevinding?

 Een algemene mening, interpretatie of zelfs stemmingmakerij? Of bestaat er nog objectieve verslaggeving?

Hoewel ik schrijver ben, heb ik op uitnodiging van een regionale krant ontdekt, dat de journalistiek ook wel mijn dingetje is. Daarbij hanteer ik twee vormen: de objectieve, waarnemende vorm waarbij ik formeel aan verslaglegging doe en dit middels een artikel aan de buitenwereld verkondig.

Maar het komt regelmatig voor, dat je als journalist veel meer achtergronden wilt verwerken, meer wetenschap kwijt kunt maar ook sturing wilt geven aan de ondertoon, onderliggende motivaties van partijen of anderszins. Een opinie is dan een uitstekend middel om verslaglegging te combineren met meningsvorming en sturing geven aan de lezer.

Groot voordeel van dit laatste; het wordt béter gelezen, de lezer gaat zich een mening vormen en wordt het gedeeld via social media, dan kan die mening ook worden geuit. Dát kan soms de grootste bestseller van een artikel zijn.

Wil jij graag een journalistiek stuk voor een krant, magazine of louter voor andere kanalen? Laten we dan starten met een informatief gesprek; waar wil je het over hebben?